POLLEN OG PROPOLISFORENINGEN

Pollen og propolisforeningen, hvad er nu det og hvad skal vi med den? Vi var næsten 40 biavlere som fast

deltog i Pollen og propolisprojektet under Danmarks Biavlerforenings vinger siden 2017. Igennem de tre år projektet varede, blev vi en sammentømret gruppe, som fandt arbejdet med at udvinde, forfine, behandle,

markedsføre og udvikle pollen og propolisprodukter utroligt interessant. Hurtigt opstod spørgsmålet: Hvad sker der, når projektet slutter? Går vores engagement ned ad bakke? Hvordan viderefører vi det store momentum, som vi har haft de sidste tre år? Vi må da fortsætte dette spændende arbejde. Tanken var så oplagt, at vi måtte

lave et fællesskab, en forening, hvor passionen er at arbejde med pollen og propolis. En forening som kan fortsætte arbejdet. Som kan udvikle og sprede kendskabet til pollen og propolis.

Pollen og propolisforeningen blev derfor dannet i forlængelse af en af vores workshops, med vedtægter

og en bestyrelse. Foreningen er en fuldgyldig forening under Danmarks Biavlerforening. På den måde bevarer

vi indflydelse og den gode energi, der har været i projektet sammen med Danmarks Biavlerforening. Du kan sagtens være medlem af en anden lokalforening samtidig med, at du er medlem af Pollen og propolisforeningen.

Vi er en ung forening, med visse startvanskeligheder, men nu er vi i gang. Du kan finde flere informationer om

vores forening på hjemmesiden www.pollen-propolis.dk. Vores lokalforeningskontingent for 2020 er 200

kr. Som medlem vil du få adgang til vores ekspertise, udstyr, workshops, foredrag, nyhedsbreve og ture, hvor

vi vil udforske, hvordan man arbejder med pollen og propolis i andre lande. Honning fra bierne har vi alle længe kendt til, men kendskabet til pollen og propolis er ikke er så udbredt som det fortjener. Nu skal vi i gang med at forklare forbrugerne, om alle de ting pollen kan bruges til. Det kan være som kosttilskud, i madlavningen bredt – både privat og i restauranter, på hoteller m.v. Vi arbejder allerede med propolis og dens egenskaber, som desværre kendes af alt for få og som fortjener at få meget mere opmærksomhed. Kender du for eksempel

til tinktur, salver eller propolis i fast form? Og hvad det kan bruges til? Et nyt begreb – apiterapi – dukker op i flere og flere sammenhænge, og det kommer vi helt sikkert til at høre mere til fremadrettet. Så det begynder vi også at kigge mere på.

Du kan være med til at støtte og udvikle produktionen og anvendelsen af dansk pollen og propolis og hvad

man i øvrigt kan få ud af de produkter honningbierne laver i deres bistader. For mere information se vores hjemmeside eller kontakt info@pollen-propolis.dk.

Velkommen i vores nye forening.

Kjær Lundø, formand for Pollen

og propolisforeningen
< TILBAGE