ALLERGI OVERFOR PROPOLIS

OVERFØLSOMHED

Et væsentligt problem er overfølsomhed over for propolis. Det kan være et problem for nogle biavlere, og det kan være et problem for folk der bruger propolis til behandling af forskellige dårligdomme. Problemet viser sig som regel ved en kontakt overfølsomhed, når man får propolis på huden. Propolis præparater i form af spray til indånding kan give astmaanfald hos personer, som er overfølsomme.

Er man overfølsom for propolis, skal man naturligvis undgå brugen.

Generelt synes der ikke at være nogle skadelige virkninger af propolis. Men mængden af forskning på området er stadig begrænset både med hensyn til de positive virkninger og de negative, så der må tilrådes sund fornuft ved brugen.
< TILBAGE