HØST AF POLLEN

HØST AF POLLEN
Pollen høstes normalt i pollen­fælder, der sættes på bistadet. Når bierne kommer hjem til sta­det, skal de passere gennem et gitter, som skraber pollenklum­perne af bagbenene. I perioder med mange blomster kan der hø­stes store mængder pollen, uden at skade bierne, fordi nogle bier slipper gennem fælden med pol­len.
Det pollen, som falder i bak­ken, skal høstes jævnligt. Friske pollenklumper kan kun holde sig friske i nogle få dage. Den ind­samlede pollen skal renses for urenheder og tørres grundigt til 5-8% vand, for at kunne opbeva­res i glas ved stuetemperatur.
En simpel metode er at sprede pollenet ud i et tyndt lag og så hænge en varmelampe op over. Det er vigtigt, at tempera­turen ikke kommer over 40 – 450C i pollenet. Der skal sørges for jævnt luftskifte.
Pollen kan tørres i solen. Men må så beskyttes mod direkte sol­lys, da mange af de aktive stoffer ødelægges ved direkte sollys.
Pollen kan også tørres i en varmluftsovn ved 45 grader eller et specielt tørreskab.
Efter tørring skal pollenet renses for alle urenheder. Det kan delvist ske ved hjælp af en blæser.
Efter grundig tørring pakkes pollen i glas med tæt låg og op­bevares tørt, mørkt og køligt.
Såfremt vandindholdet er un­der 10%, kan det opbevares i flere måneder uden problemer. Den tørrede pollen kan opbeva­res i fryseren i flere år uden kvalitetstab.
Friskt pollen kan også fryses.
Det må så bruges straks, efter at det er taget ud fra fryseren. Det angives, at det mister i værdi ved et års opbevaring.
< TILBAGE