POLLEN – BIERNES PROTEINKILDE

Pollen dannes af blomster som led i bestøvningen. Pollenkor­nene dannes på blomsternes støvdragere og skal flyttes over på støvfanget, hvor de spirer og sender et rør ned i blomstens frø­anlæg, hvor befrugtningen sker.
Pollenkornene består af en meget modstandsdygtig ydre skal, der dog indholder nogle po­rer.
Bierne indsamler pollen fra blomsterne. Pollenkornene hæn­ger i biernes pels og kæmmes ud af pelsen med kammene på bag­benene.
Pollenklumperne samles i kurven. Bierne tilsætter eventu­elt lidt nektar til klumpen, for at den skal hænge bedre sammen.
Honningen, som bierne sam­ler, dækker biernes behov for energi. Men pollen skal forsyne bierne med alle de øvrige næ­ringsstoffer, proteiner, fedt, vita-miner og mineraler.
Det er specielt vigtigt for er­næringen af bilarverne.

POLLENBLANDNINGER
Pollen er ikke et ensartet pro­dukt. Sammensætningen varierer, alt efter hvilke planter bierne har indsamlet pollenet fra. Den en­kelte bi samler på sine udflugter typisk nektar eller pollen fra en enkelt plante, og vi har perioder, hvor bierne fortrinsvis samler fra bestemte planter. Alligevel vil den pollen bierne indsamler i lø­bet af en ret kort periode være en blanding af pollen fra mange forskellige planter, og vi kan med nogen ret se på, hvorledes en gennemsnitlig pollenblanding er sammensat.
Bierne søger naturligt at lave en blanding af forskellig pollen­typer. Det er i forsøg vist, at bier foretrækker en pollen blanding frem for pollen fra en enkelt plante. Bierne levede også læn­gere på blandingen end på den rene pollen.
Ser man på biernes pollen­indsamling i en længere periode, og forskellige steder, så viser det sig, at bier er de dyr, som samler føde fra langt det største antal forskellig planter.
Med forbehold som beskre­vet indeholder pollen ca. 24% protein, 27% kulhydrater, 5% fedt, der er lidt vand og en del fibre. Specielt pollen fra græsser kan indeholde en hel del stivelse.

NATURMEDICIN
Pollen har ikke haft nogen særlig gammel traditionel anvendelse i naturmedicin, men har i mange samfund været en vigtig del af ernæringen. Det har dog i nogle samfund været betragtet som et godt elskovsstimulerende middel. Bibrød fra brodløse bier har i Syd- og Mellemamerika og Afrika været et værdsat produkt i naturmedicinen.
Tidligere slog man bierne ihjel ved høst af honning og alt blev spist. Både honning, bilarver og lager af bibrød. “Bibrødet” kalder man den pollen, som er oplagret i bifamilien.
< TILBAGE