POLLEN TIL HELSE

Pollen giver et tilskud til ernærin­gen af vigtige aminosyrer, vitami­ner og mineraler. Så pollen kan være et godt supplement til at sikre en alsidig ernæring.
Mange hævder, at de får det fysisk bedre. Sportsudøvere me­ner, det fremmer deres præsta­tioner, og mange mener, det styr­ker de seksuelle evner. Men des­værre mangler der veldokumen­terede undersøgelser.
Den bedst dokumenterede virkning af pollen er utvivlsomt den gavnlige virkning af pollen på kroniske betændelsestilstande i prostata. Adskillige undersøgel­ser har vist, at generne og be­tændelsen er reduceret efter, at patienterne havde spist pollen præparater.
Man kender ikke årsagerne til den betydelige bedring i til­standen som følge af pollen­indtagelsen. En medvirkende år­sag kan være, at pollen indehol­der betydelige mængder zink. Zink spiller en rolle i funktionen af prostata, og noget tyder på, at zink har betydning for prostatas evne til at danne en bakterie­hæmmende faktor til sæd­væsken. Det er dog ikke entydigt vist, at det er årsagen.
Der er flere undersøgelser, som tyder på, at pollen kan hjælpe til at formindske stråle­skader fra røntgenstråler. Det er vist i undersøgelser med såvel dyr som mennesker.
Mus som har fået doser af røntgen stråler, som normalt ville være dødelige, blev fodret med en kost med eller uden pollen. De mus, som fik pollen i maden, havde meget lavere dødelighed og færre skader på milt og thy­muskirtlen, end de mus, som ikke fik pollen.
Hos mennesker har det været undersøgt hos kvinder, der fik stålebehandling mod livmoder­halskræft. De kvinder, som fik pollen i maden følte færre bivirk­ninger end de kvinder, som ikke fik pollen. Kliniske undersøgelser af blodprøver viste også færre sideeffekter.
Det er blevet hævdet, at man ved at spise honning med små mængder af pollen fra lokal­området, kan forebygge eller re­ducere problemer med høfeber. Selv om der foreligger mange be­retninger om at det hjælper, så er der ikke nogen videnskabelig belæg for påstanden.
Det er der heller ikke ved på­standen om, at pollen kan med­virke til at forebygge eller hel­brede kræft. Pollen har et stort indhold af carotenoider, og nogle undersøgelser tyder på, at carotenoider kan have en gavnlig effekt lige som organisk bundet selen, der også findes i pollen.

POLLEN I DYREFODER
Der er mange undersøgelser, der viser gavnlige effekter af pollen i dyrefoder. Høns har lagt flere æg med mere farve i blommerne og smågrise er vokset bedre, når der har været pollen i foderet. Specielt ved opdræt af insekter i laboratoriet har pollen været et gavnligt element i foderet. I Zoo­logiske haver bruges pollen spe­cielt som kosttilskud til silkeaber. Men de spiser jo også pollen i na­turen.
< TILBAGE