PROPOLIS – BIERNES BAKTERIEDRÆBER

FORSVARSMIDDEL

Propolis er biernes vigtigste forsvarsmiddel mod bakterier, svampe, virus og muligvis større fjender som myrer. Det er et klæbrigt materiale, som bierne indsamler fra forskellige planter, og som de bruger til at lukke sprækker og revner med i bista­det. Det bruges til at dække alle indre overflader med en tynd film.

Ordet “propolis” er græsk og betyder “foran byen”.

SAMLES FRA TRÆER
Propolis indsamles af bierne. Det kommer først og fremmest fra knopskæl på træer. Poppeltræer er en af de vigtigste kilder i Europa men også kastanietræer og nåletræer spiller en rolle alt efter, hvad der er i det område, hvor bierne står.

Formålet med det klæbrige stof på planternes knopper er be­skyttelse mod netop bakterier, svampe, virus og også dyr, som kunne finde på at æde knop­perne.

Da propolis er en blanding af de planter, der vokser i et område, vil sammensætningen af propolis varierer noget fra sted til sted. Bierne kan da også finde på at indsamle andre materialer end det klæbrige stof fra planter, f.eks. asfalt eller våd maling.

Under indsamlingen blander bierne de klæbrige stoffer med spyt, og i stadet kan det blive blandet med bivoks.

Det er helt afgørende for bi­familiernes overlevelse, at de har meget effektive midler til beskyttelse mod bakterier, svampe og virus. Bifamilien med op mod 60.000 individer på en kneben plads, en temperatur på 37 grader og larver, som ligger i et meget næringsrigt substrat. Dertil en voldsom trafik ud og ind af stadet. Bier, som færdes i blomster, hvor de henter nektar. Bier, som samler vand ved et vandhul. De slæber mængder af bakterier ind i stadet, uden at der normalt sker noget. Propolis er et af de vigtige midler til at holde bifamilien sund, sammen med den bakterie­hæmmende effekt af honningen.
< TILBAGE